Rechtsgebieden

– Letselschaderecht (*)
(lid LSA)
– Deelgeschillen
– Verzekeringsrecht
– Aansprakelijkheidsrecht
o Beroepsaansprakelijkheid
o Verkeersongevallen
o Bedrijfsongevallen
– Arbeidsrecht

Naast aansprakelijkheidskwesties en letselschadezaken sta ik ook cliënten bij die een geschil hebben met hun (rechtsbijstands)verzekeraar. Het kan dan gaan over de dekking die de verzekeringspolis zou moeten bieden en verschil van inzicht die cliënten hebben met hun rechtsbijstandsverzekeraar over de aanpak van de zaak die de rechtsbijstandsverzekeraar in behandeling heeft. De (standaard) polisvoorwaarden van rechtsbijstandsverzekeringen bieden aan de verzekerden de mogelijkheid bij verschil van inzicht over de wijze waarop de zaak wordt behandeld een (onafhankelijke) advocaat te benaderen voor een second opinion die bindend is voor de rechtsbijstandsverzekeraar.

Als letselschadeadvocaat procedeer ik bij de rechtbank in (deelgeschil)procedures. In dat opzicht onderscheid ik mij wat betreft de behandeling van letselschadezaken van letselschadejuristen, die zelf niet mogen procederen bij de rechtbank.

Mocht u problemen hebben als gevolg van schade en letsel na een verkeersongeval, bedrijfsongeval dan wel een verschil van mening hebben  met uw rechtsbijstandsverzekeraar over de aanpak van de zaak, dan kunt u mij benaderen.

(*) mr H. Carels heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten als hoofdrechtsgebied geregistreerd: Letselschaderecht.
Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.